read the Bible for yourself

 

Pragniemy zachęcić Cię do studiowania Bożego Słowa. Kościół Baptystów "Łaska" wierzy, że "całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,  aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." Zgodnie ze słowami jednego
z pastorów nie jest ważne to "ile razy przejdziesz przez Biblię w ciągu roku, ale to ile razy Biblia przejdzie przez Ciebie". Biblia nie jest książką do przeczytania
i odłożenia na półkę. Jest to Boże Słowo, które jest aktualne i skuteczne w każdej epoce i w każdej godzinie naszego życia. Zapraszamy Cię do doświadczenia tego, czego doświadczył i opisał w swoich psalmach Dawid:

"Błogosławiony Tyś, Panie. Naucz mię ustaw twoich!

Wargami swymi opowiadam Wszystkie wskazania ust twoich.

Raduje się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje Jak z wielkiego bogactwa.

Rozmyślam o rozkazach twoich i patrzę na drogi twoje.

Mam upodobanie w przykazaniach twoich, Nie zapominam słowa twego.

Okaż dobroć słudze swemu, Abym żył i przestrzegał słowa twego!

Otwórz oczy moje, Abym oglądał cudowność zakonu twego. (Ps. 119:12-18)

Twoje przykazanie uczyniło mnie mędrszym od moich wrogów, bo jest ono moim na wieki.

Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą,bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.

Jestem roztropniejszy od starców, bo zachowuję Twoje postanowienia.

Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, aby słów Twoich przestrzegać.

Nie odstępuję od Twoich wyroków, albowiem Ty mnie pouczasz.

Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa:ponad miód dla ust moich.

Z Twoich przykazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. (Ps. 119:98-105)

 

Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka mądrości.

Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.

Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.

Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.

Również twój sługa oświecił się nimi, Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. (Ps. 19:8-12)

 

Wielu ludzi mówi - Czytam Biblię i nie czuję tego, co Dawid. Nie czuję się mądrzejszy ani radosny. Słowo Boga nie jest słodsze niż miód. Nie widzę jego piękna, jego wartości i światła. Nie znajduję w niej odpowiedzi na problemy współczesnego życia...  Czy jest coś co mogę z tym zrobić?

Zachęcam Cię do przeczytania wersetów z Księgi Przysłów.

"Nadstaw ucha i słuchaj słów mędrców, nakłoń swe serce ku mojej nauce, bo dobrze, gdy w sercu je chowasz, gdy stale je widać na twoich wargach".
(Prz. 22:17-18)

Ten tekst rozpoczyna się słów: "Słowa Mędrców". Dlaczego po nie sięgamy? Dlatego, że bardzo dokładnie odpowiadają na pytania "Czy jest coś co mogę
z tym zrobić?". A dokładniej - jak usłyszeć i jak właściwie odebrać te słowa? Te słowa mędrców mówią o pewnej wiedzy, którą "dobrze jest zachować w sercu". Zwróć uwage na dwie rzeczy. Pierwsza część mówi: "Nadstaw ucha i słuchaj słów mędrców." Więc w sposób oczywisty ten tekst mówi nam "Słuchaj... uważnie". Słowa zostały wypowiedziane, a ty powinieneś/powinnaś nadstawić ucha. Jeśli nie możemy czegoś wyraźnie usłyszeć, to co zwykle robimy? W pewien sposób "nadstawiamy ucha". Pochylamy się w kierunku mówiacego. Nie pozwól aby jakiekolwiek słowa Biblii nie zostały przez Ciebie wyraźnie usłyszane. Musisz podejć do nich bardzo uważnie, rozważaj je bardzo dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że te słowa napełnią twój umysł wiedzą.

Następnie tekst mówi "nakłoń serce ku mojej nauce i zachowaj ją w swoim sercu". Widzimy więc, że ta nauka jest tym, co tworzy pewną wiedzę. Ale na tym nie koniec. Mamy nakłonić w jej kierunku nasze serca i mamy ją w nich zachować. Słowo Boże kształtuje nasze serca, miejsce w którym odczówamy emocje, przyjemność i zadowolenie. I to jest sedno naszego pytania. Jak mogę doświadczyć tego, że Słowo Boże jest słodsze niż miód, rozwesela serce i oświeca oczy? Jak może stać się dla mnie cenniejsze niż złoto? Dawid mówi - Słowo nie może pozostać tylko rozumową wiedzą, musisz je zachować w swoim sercu, musisz ku niemu nakłonić swoje serce. Niech twoje serce dostrzeże jego wartość i wyjątkowe piękno. Jeśli twoje serce nic nie czuje, powiedz do niego "Zbudź się moje serce! Zbudź się natychmiast!"

Bóg powiedział do Ezechiela:

Ty więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. (Ezechiela 2:8)

Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: Synu człowieczy, nasyć żołądeki napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. (Ezechiela 3:2)

Każdy wierzący człowiek otrzymał dar Ducha Świętego. Jezus powiedział swoim uczniom:

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

(Jana 14:26)

Co możesz coś zrobić, aby poczuć smak Słowa, które dał Ci Bóg? Znasz już odpowiedź. Módl się słowami z powyższych fragmentów prosząc

Panie! Naucz mię ustaw twoich! Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu twego. Napełnij mnie Duchem Świętym, niech on mnie prowadzi, niech da mi zrozumienie twojego słowa. Następnie przeczytaj fragment Bożego Słowa - nakłoń ku niemu swoje ucho. Napełnij nim swój umysł i serce. Karm się nim, przeżuwaj je tak długo aż poczujesz jego cudowny smak. Nie poddawaj sie tak długo, aż go nie poczujesz.

Skosztuj i zobacz jak dobry jest Bóg!

 Wszystko co napisałem powyżej dotyczy osoby wierzącej, która narodziła się na nowo i otrzymała dar Ducha Świętego. Jeśli jesteś osobą niewierzącą wzywam Cię dziś abyś się nawrócił/a. Upamiętaj się i przyjmij chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów swoich, a otrzymasz dar Ducha Świętego. (Dzieje Apostolskie 2:38),  To najwspanialsza Dobra Nowina jaka została dana ludziom.